Bildiri Hazırlama Rehberi
IConTES sadece dijital yazımları/bildirileri kabul eder. Dosyalar .doc veya .docx. formatında olmalıdır. Yazım stilleri rehberi aşağıdadır.

Sayfa A4 format (21 x 29.7 cm) olmalıdır.
 • Kenarlar (Margins), 1 inch (yaklaşık 2.54 cm) olmalıdır.
 • Yazı tipi (Font Face), Times New Roman olmalıdır.
 • Yazı boyutu (Font Size), 10 punto (Başlık hariç. Başlık 14 pt) ve tek satır aralıklı olmalıdır.
 • Lütfen birinci derece önemli başlıkları 12 punto ve koyu (bold) renkli yapınız. İkinci derece önemli başlıkları 10 punto ve koyu(bold) renkli yapınız. Üçüncü derece önemli başlıkları 10 punto ve italik yapınız. Özel isimlri büyük harfle başlatınız.
 • Her başlığın öncesinde iki satır, sonrasında ise bir satır boşluk bırakınız. Ardışık iki başlık olması durumunda başlıklar arasında bir satır boşluk bırakınız. Makale başlığı dışındaki tüm metin içi başlıklar sola dayalı olmalıdır. 
 • Makale başlığından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Başlıktan sonra yazarların adı ve kurumları yazılmalıdır. 
 • Makalenin en sonunda (Referanslardan sonra) bütün yazarların isimleri, kurumları, posta adresleri, email adresleri verilmelidir. 
 • Makalenin ana noktalarını, metodunu ve sonuçlarını belirten bir özet makalede yer almalıdır. Özet tek satır aralıklı ve 10 punto olmalıdır. Özetin uzunluğu 100-300 kelime aralığında olmalıdır. Bu aralıktan daha kısa ya da daha uzun özetlerin yüklenmesine konferans sıstemi izin vermez. 
 • Makalelerde 3-5 anahtar kelime olmalıdır. Makalenin kapsamına göre en fazla 5, en az 3 anahtar kelime yazılabilir. .
 • Tablo ve şekiller ortalı olmalıdır ve sayfa kenarlıklarını aşmamalıdır. . 
 • Tablo başlıkları tablonun üstünde ve ortalı şekilde olmalıdır. Tablo başlığı küçük harflerle yazılmaldır. Sadece başlığın ilk harfi ve varsa özel isimlerin baş harfleri büyük harle yazılmalıdır. 
 • Şekillere ait başlıklar şeklin altında ve ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil başlığı küçük harflerle yazılmalıdır. Sadece başlığın ilk harfi ve varsa özel isimlrin baş harfleri büyük harfle yazılmalıdır. 
 • Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. 
 • Referanslar ve metin içi atıflar APA formatının en son versiyonuna göre yapılmalıdır. 
 • Sayfa numarası içermemelidir. Sayfa numaraları editör tarafından eklenecektir. 
 • Dipnot ya da üst bilgi verilmemelidir. Bu bilgiler makale için zorunlu ise editör ile iletişime geçilmelidir. 
Yukarıdaki bilgiler dışındaki sorularınız için konferans organizasyon komitesi ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgileri konferans sayfasında mevcuttur. 

Announcements

Scopus Indexed Conferences

Proceedings of the  following conferences organized by International Society for Research in Education and Science (ISRES) are indexed by SCOPUS. - International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) - www...

26.04.2022

View details »

Book Chapter Invitation

Dear Colleague, We would like to invite you to write a chapter in the book series "Current Studies in Basic Sciences, Engineering and Technology" published annually by ISRES Publishing.  The publication of the book chapter is free of charge for thos...

26.04.2022

View details »

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Participating Countries